یادگار: یادگیری ماندگار

در طول عمرمان آموزش‌های زیادی را می‌بینیم؛ اما نتیجه مهم آموزش برای ما، ایجاد «یادگیری» است و فراتر از آن، «یادگیری ماندگار» می‌تواند به عنوان برترین هدف برای ما در نظر گرفته شود.

خروجی زمانی را که شما صرف آموزش می‌کنید، لازم است به یادگیری منتهی شود. تمام تلاش ما در سامانه یادگار، برآورده کردن این هدف است.

ماموریت ما

تمرکز در این سامانه، ارائه آموزش‌های مهارتی است که در قالب چهار دسته زیر انجام می‌شود:

  • مهارت‌های فردی
  • مهارت‌های فناوری اطلاعات
  • مهارت‌های کسب و کار
  • مهارت‌های علمی

آموزش های مهارتی
دوره های آموزشی آنلاین

داستان یادگار

سامانه یادگار به عنوان یک پلتفرم حرفه‌ای برای آموزش و یادگیری است. این سامانه توسط سازمان بین‌المللی دانشگاهیان تاسیس شده و تمامی دانشجویان، استادان دانشگاه، فارغ‌التحصیلان و متخصصان مخاطب آن به شمار می‌آیند.
سازمان بین‌المللی دانشگاهیان به عنوان یک سازمان غیرانتفاعی جهانی، در تلاش است تا استانداردهای بین‌المللی آموزش را در ایران نیز توسعه دهد.

24 عنوان درس
15 مدرس
14519 شرکت‌کننده
4 دسته مهارتی